Lektioner

Lektioner

Vardagar kl 9.00-16.00 (50 minuter) 1 person: 950 kr 2 personer: 675 kr/person 3 personer: 600 kr/person Vardagar kl 16.00-20.00 samt helger (50 minuter) 1 person: 1.150 kr 2 personer: 800 kr/person 3 personer: 700 kr/person

läs mer

Spellektioner

”Det känns så bra på rangen men jag får det inte att fungera på banan.” Anledningen kan bero på en mängd olika faktorer. Spelstrategi, rutiner och träningskvalitet är tre vanliga anledningar. För att kunna genomföra en bra analys och komma fram till åtgärder behöver...

läs mer

Mental träning

En starkt avgörande faktor för om en golf-spelare ska nå sin fulla potential, oavsett spelnivå är om det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig. Vi kombinerar teori med praktiskt utförande i hur mentala rutiner skapas för att kunna prestera på...

läs mer