Putter Fitting

En korrekt utprovning av en putter är en mer avancerad process jämfört med bagens övriga klubbor. Vi använder en kombination av både digitala och analoga testinstru-ment som exempelvis Trackman till en rullbräda för att bestämma viktiga mätvärden.

Spelarens synmönster kalibreras i relation till uppställningen och i kombination med de fysiska förutsättningar som finns för att skapa ett fungerande sikte. Andra faktorerna som har stor på-verkan är klubbhuvudets form, skaftinfästning och om exempelvis ett eller flera siktstreck ska finnas på putterhu-vudet.

Vi bestämmer också optimal loft, lie, längd, tyngd och slutligen vilket grepp som känns bäst för spelaren.
Tid: 1-1.5 tim Pris: 999:- (499:- vid köp)

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!