Mental träning

En starkt avgörande faktor för om en golfspelare ska nå sin fulla potential, oavsett spelnivå är om det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig.
Vi kombinerar teori med praktiskt utförande i hur mentala rutiner skapas för att kunna prestera på absoluta toppnivå och mäter löpande utvecklingen med hjälp av analysverktyget Focusband.

Vardagar kl 9.00-16.00 (120 minuter)
1 person: 1.550 kr
2 personer: 950 kr/person
3 personer: 750 kr/person

Vardagar kl 16.00-20.00 samt helger (120 minuter)
1 person: 1.550 kr
2 personer: 950 kr/person
3 personer: 750 kr/person

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!