Mental träning

En starkt avgörande faktor för om en golf-spelare ska nå sin fulla potential, oavsett spelnivå är om det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig. Vi kombinerar teori med praktiskt utförande i hur mentala rutiner skapas för att kunna prestera på absoluta toppnivå och mäter löpande utvecklingen via analys-verktyget Focusband.

Vardagar kl 9.00-16.00 (120 minuter)
1 person: 1.550 kr 2 personer: 950 kr/person 3 personer: 750 kr/person

Vardagar kl 16.00-20.00 samt helger (120 minuter)
1 person: 1.550 kr 2 personer: 950 kr/person 3 personer: 750 kr/person

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!