Spellektioner

”Det känns så bra på rangen men jag får det inte att fungera på banan.”
Anledningen kan bero på en mängd olika faktorer. Spelstrategi, rutiner och träningskvalitet är tre vanliga anledningar. För att kunna genomföra en bra analys och komma fram till åtgärder behöver vi vara ute på banan.
Vi spelar 9 hål för att titta på vad just du behöver jobba med för att minska gapet mellan slagen på rangen och slagen på banan. Efter avslutad 9 hålsrond sätter vi oss
för att gå igenom ditt individuella åtgärdsprogram.

1 person: 1.550 kr  I  1.800 kr
2 personer: 950 kr/pers  I  1.075 kr/pers
3 personer: 750 kr/pers  I  800 kr/pers

Ev. greenfee tillkommer för icke medlem.

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!