Teknologi & hjälpmedel

All teknologi som vi använder i vår studio är noga utvald och ger oss möjlighet till mätbar data för spel-, fys- och teknikutveckling.

TrackMan 4

TrackMan 4 är marknadens ledande launch monitor. En banbrytande innovation med syftet att hjälpa professionella tränare och golfspelare att få en mätbar och djupare förståelse för vad som sker i ögonblicket när klubban träffar bollen. Tekniken och datan från TrackMan 4 ger ovärdeliga mätvärden kopplat till bl.a. sving-, klubb- och bollhastighet.

FlightScope

FlightScope är även det en launch monitor som bygger på radarteknik. Ursprungligen framtagen av amerikanska försvaret för att följa missiler i luften. Tekniken utvecklades därefter till att passa golfbranschen för att exempelvis exakt kunna mäta och analysera bollflykten.

Smart2Move

Varje golfspelarespelare har en unik kombination av kraftkällor för att skapa kraft i relation till sving- och bollhastigheten. Genom teknologin som Smart2Move ger oss kan vi analysera huruvida dessa kraftkällor nyttjas på ett effektivt sätt och löpande kan vi belysa mätbara förbättringar hos varje enskild elev.

PING Putting Lab

I vår studio har vi som en av två golfakademier i Norden etablerat ett
PING Putting Lab. Detta koncept innefattar den absolut senaste tekniken från
en speciell Ipod-teknologi som Ping skapat till alla de funktioner som Trackman utvecklat inom området. Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en putt stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och
tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av passande
loft, skaftlängd, face hang samt hur klubbhuvudets utformning och
skaftinfästning naturligt leder till en square position vid bollträffen.

Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning som vi får fram genom screeningprocessen.
Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som ofta inte
är detsamma som elevens befintliga spelhandicap. Det avslutande
momentet är att använda elevens data från put stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra
nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke.

Kinexit

Kinexit är en plattform för screening och fysträning som utvecklar och
maximerar de individuella förutsättningarna till förbättrad rörlighet,
balans, styrka och stabilitet. Kroppens rörelse- och rotationsförmåga
är motorn för hur golftekniken kan utvecklas hos golfspelare.
Intressant är att alla golfspelare oavsett kön, ålder eller handicap
kan förbättra sina förutsättningar. Dessutom snabbt om exakt
rätt insatser kopplas på och löpande används.

Med Kinexits snabba screening och individanpassade träningsprogram
kan vi tillsammans skapa träningsrutiner som matchas med passande tekniktips till alla våra elever som vill förbättra teknik, precision
och slaglängd.

Focusband

En starkt avgörande faktor för om en golfspelare ska nå sin fulla potential,
oavsett spelnivå är om det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig. Delen av vår hjärna som heter Prefrontala Cortex är den del som alla medvetna tankar genereras. Den är vanligtvis mycket värdefull men samtidigt
en effektiv förstörare av prestationer.

För att kunna prestera på absoluta toppnivå måste denna del vara frånkopplad. Genom att tillämpa FlowMo-principer kan effektiva mentala rutiner skapas för att uppnå detta och för att mäta utvecklingen används analysverktyget Focusband.

CoachNow

CoachNow är ett verktyg för att möjliggöra effektiv kommunikation
mellan elev och tränare. Genom appen ges eleven tillgång till en digital
dialog med sin tränare. Här dokumenteras lektionerna med såväl tips som
träningsövningar för fortsatt utveckling mellan lektionspassen.