Träning & Utveckling

Att träna hos Bokskogen Golf Academy är utvecklingskvalitet på en helt ny nivå.

Alla vi på Bokskogen Golf Academy har en genuin passion för spelet golf och inte minst att göra våra elever och medlemmar till bättre golfspelare. I våra ögon
är det först när vi har mätbara resultat under en golfrunda vi får ett kvitto på att vi lyckats med vårt uppdrag och det förtroende vi fått från våra elever.
Vår filosofi inspireras kort och gott av att vi vill att våra elever ska slå färre golfslag och att spelet ska bli ännu roligare. För att nå detta ser vi ett naturligt samband
mellan individanpassad träning i kombination med kloka råd och val av utrustning. I en nära dialog med våra elever kommer vi alltid fram till en personlig utvecklingsplan
och vad som ska anpassas eller korrigeras gällande både svingteknik och utrustning.

Vårt träningskoncept fokuserar på helheten

Förmågan att kunna upprepa en skonsam svingrörelse och uppnå en för varje golfspelare naturlig och avslappnad teknik är fundamental. Vägen dit bygger på att vi hela tiden
fokuserar på kombinationen mellan teknik, fysik, mental träning och utrustning. Kunskapen, erfarenheten och insikten om detta har vi fått genom ett stort antal utbildningssteg
och inte minst praktiska erfarenheter från Titleist Performance Institute (TPI), Kinexit, BioSwing Dynamics och specialinriktade PGA-utbildningar.

Svingteknik

Vår screeningprocess sätter grunderna

Varje människas kropp är unikt skapad. Det innebär att varje individ har en unik sving.
För att utveckla varje elev till att svinga på sitt naturliga och mest kraftfulla sätt inleds utbildningsresan med en fysisk screening där eleven genomgår en rad olika mätbara moment. Första steget av screeningen innebär bl.a. att vi mäter elevens vingspann,
över- och underarmar och höftens starkaste position. Vi definierar också händernas naturliga position i avslappnat läge samt mäter hur vikten förflyttas genom hela svingen. Resultatet blir en spegelbild av elevens biomekaniska förutsättningar som blir grunden till en repetitiv och för kroppen naturlig svingrörelse.

Rörlighet & koordination

Kroppens påverkan och potential

Rörlighet, koordination och balans är fundamentala faktorer i en funktionell golfsving.
Både stelhet och smärta kan vara två anledningar till varför utvecklingen i spelarens svingteknik uteblir. Med hjälp av modern teknologi som Kinexit, genomgår eleven en rörlighetsscreening som ligger till grund för ett helt individuellt anpassat
träningsprogram för att snabbt och enkelt förbättra spelarens fysiska restriktioner.

Alla spelare kan förbättra sina förutsättningar oavsett kön, ålder eller handicap.
När du bokar något av våra lektionspaket så ingår det ett fritt medlemskap.

Mental träning

Hur mentala rutiner skapas och används på banan

En starkt avgörande faktor för om en golfspelare ska nå sin fulla potential, oavsett
spelnivå är om det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig. Under denna mentala träning kommer eleven att få en teoretisk genomgång om hur hjärnans neurofysiologi fungerar samt praktisk träning i hur mentala rutiner skapas för att kunna prestera på absoluta toppnivå. Träningen blandar teori och praktiskt utförande där eleven
får verktyg och övningar som gör att det på ett konkret sätt enkelt går att implementera detta inom all golfträning och i spelet på banan. Löpande mäts utvecklingen hos varje elevens mentala förmåga via analysverktyget Focusband.

När du bokar något av våra lektionspaket så får du möjlighet att kostnadsfritt låna ett Focusband för uppföljning vid egen träning.

Kiropraktik

Rehab & Optimering

Kiropraktisk behandling för golfspelare innebär inte enbart att vi smärtbehandlar och minimerar risken för skador, den optimerar även golfsvingen genom ökad stabilitet och rörlighet. Detta är också en av anledningarna till varför så många av tourspelarna använder sig av kiropraktik regelbundet. Därför erbjuder vi ytterligare en dimension inom verksamheten – kiropraktik med inriktning på Rehab & Optimering.

Utrustning

För att spela din bästa golf krävs rätt utrustning

All utrustning i bagen ska vara anpassad efter golfspelarens teknik, fysik och inte minst
fylla en given funktion ute på golfbanan. Detta gäller alla oavsett handicap, kön eller ålder.

Lektioner & Lektionspaket