Vår verksamhet

Att kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå varje golfslag bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den fysiska och mentala förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används och finns i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för våra elever.

Träning & Utveckling

Framgångsrikt träningskoncept

Eftersom varje kropp är unikt skapad, innebär detta att varje individ har en unik sving.
Med detta synsätt startar vi varje elevs utbildningsresa hos Bokskogen Golf Academy.
Det innebär att vi identifierar elevens biomekaniska förutsättningar och unika kombination av kraftkällor utifrån BioSwing Dynamics teknikprinciper. Dessa förutsättningar skapar grunden till en repetitiv och för kroppen naturlig svingrörelse.

För att utveckla varje elev till att svinga på sitt naturliga och mest kraftfulla sätt krävs en god rörelse- och rotationsförmåga. Svaren på utebliven teknikutveckling återfinns oftast inom fyra mycket centrala delar av kroppens intressanta byggsats.
Dessa delar är balans, stabilitet, rotation och kraft. Parallellt med BioSwing Dynamics använder vi fysträningsplattformen Kinexit som utvecklar och maximerar
dessa individuella förutsättningar.

Ytterligare en starkt avgörande faktor för om en golfspelare ska nå sin fulla potential, oavsett spelnivå, är om det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig. Av den anledningen ser vi den mentala träningen som en naturlig del i vårt träningskoncept.

Studio Game Fitting

Anpassad och finjusterad utrustning

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen.
Ser vi till att utrustningen optimalt passar både teknik, önskad bollbana och de viktigaste spelmomenten på golfbanan har spelaren fått en mycket god förutsättning till utveckling.

Studio Store

Bokskogen Golf Academy 2.0

Till säsongen 2023 kommer vi att att specialisera verksamheten helt
på klubbförsäljning, custom fitting och utbildning.

Golf blir helt enkelt roligare när spelet utvecklas och alla vi på Bokskogen Golf Academy gör alltid vårt yttersta för att våra elever och medlemmar ska nå sina mål och inte minst slå färre slag på golfbanan!

Varmt välkommen till en unik miljö att utvecklas i.